Κουτί καρδιά
Grande Bretagne

Κατηγορια

Χαρτί

Small black cube
περιγραφη

Κουτί σε σχήμα καρδιάς για σοκολατάκια φτιαγμένο απο συνδυασμό χαρτιών και Κ-MOUNT με εκτύπωση θερμοτυπία χρυσή.

SKY PRINTING

Project big gb heart big Project big gb heart small