Κουτί βαλίτσα
Lambweston

Κατηγορια

Χαρτί

Small black cube
περιγραφη

Κουτί λαμιναριστό για μεταφορά μεγάλου φορτίου. Εκτύπωση offset με πλαστικοποίηση  matt.

Σχεδιασμός: S and Team

Project big burger fries lover 05 Project big burger fries lover 04 Project big burger fries lover 03