Λεύκωμα με 8 cd
30 χρονιά ΠΑΡΙΟΣ

Κατηγορια

Χαρτί

Small black cube
περιγραφη

Βιβλίο με θήκη για 8 cd και πολυσέλιδο ένθετο με ριζόχαρτα. Εσωτερικά κοπτικά και ειδικά επικολλημένα δελτία Τύπου. Εκτύπωση offset 4χρωμη.

MINOS EMI

Σχεδιασμός: Μερίνα Ματθαιοπούλου και Συνεργάτες

Project big 16. parios