Πολυτελές hotel directory
La Petite Jumelle

Κατηγορια

Δέρμα

Small black cube
περιγραφη

Πολυτελές hotel directory με χειροποίητες λεπτομέρειες.

Κλείσιμο με μαγνήτη, εξωτερικό γαζί και εκτύπωση θερμοτυπία.

Βιομηχανικός σχεδιασμός: La Petite Jumelle

Project big nespresso 05 Project big nespresso 06 Project big nespresso 04 Project big nespresso 03 Project big nespresso 02