Πολυτελές μπλοκ αποδελτίωσης
Ελληνογερμανική Αγωγή

Κατηγορια

Πανί

Small black cube
περιγραφη

Πολυτελές μπλοκ φτιαγμένο από πανί  με εσώγλυφο.

Εσωτερικά υπάρχουν 100 φύλλα λευκής οπαλίνας στηριγμένα με μεταλλικές βίδες.

Βιομηχανικός σχεδιασμός: La Petite Jumelle

Graphic design: Ελληνογερμανική Αγωγή

Πελάτης: Ελληνογερμανική Αγωγή 

 

 

Project big 02. block apodeltiosis 01 Project big 02. block apodeltiosis 02 Project big 02. block apodeltiosis 03