Κουτί για τριαντάφυλλο
Hotel Grande Bretagne

Κατηγορια

Χαρτί

Small black cube
περιγραφη

Κουτί με υποδοχή στήριξης για τριαντάφυλλο από ειδικό χαρτί με εκτύπωση θερμοτυπία χρυσή.

SKY PRINTING 

Project big gb rose 07 Project big gb rose 08 Project big gb rose 03 Project big gb rose 04 Project big gb rose 06